top of page

Sylvia Janssen van Doorn

Auteur

Sylvia Janssen van Doorn is geboren en getogen in het rivierengebied. De uiterwaarden, de verlaten gebouwencomplexen, zoals de steenfabriek in Heesselt, de Sukade fabriek in Tiel en Bato’s erf zijn belangrijke onderwerpen. De achtergelaten spullen, stille getuigen van het verleden, creëren een tijdloosheid waar de verbeelding ruim baan krijgt; elementen die terug te vinden zijn in haar werk.

Bij Bato's erf zijn de herinneringen aan het bezoek, samen met foto’s, de achtergrond van een denkbeeldige speelplaats. Een achtergelaten tekening, figuren uit het verleden en dieren uit de omgeving spelen de hoofdrol. Alles wordt bijeengebracht in een kompositie, waarna er een wisselwerking tussen computer en schilderij in experiment en uitvoering plaats vindt.
Ook gebruikt ze tekeningen uit haar roman 'de Rechtzegger' als bron voor schilderijen.

Sylvia Janssen van Doorn
bottom of page